Неділя, 28.02.2021, 17:22
Вітаю Вас Гість | RSS
Все для методиста
Наші посилання

Корисні ресурси
Конкурс "Бобер"

Вхід/Реєстрація

Корисні кнопки

Пошук

Критерії оцінювання з інформатики


Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики

І. Початковий

1

Учень:

·        розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі;

·        знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютерною технікою

2

Учень:

·        розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі та може фрагментарно відтворити знання про них

3

Учень:

·        має фрагментарні знання незначного загального обсягу (менше половини навчального матеріалу) за відсутності сформованих умінь та навичок

ІІ. Середній

4

Учень:

·        має початковий рівень знань, значну (більше половини) частину навчального матеріалу може відтворити;

·        виконує елементарне навчальне завдання із допомогою вчителя;

·        має елементарні навички роботи на комп'ютері

5

Учень:

·        має рівень знань вищий, ніж початковий;

·        може з допомогою вчителя відтворити значну частину навчального матеріалу;

·        має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання даних на комп'ютері

6

Учень:

·        пояснює основні поняття навчального матеріалу;

·        може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу;

·        вміє за зразком виконати просте навчальне завдання;

·        має стійкі навички виконання основних дій з опрацювання даних на комп'ютері


ІІІ. Достатній

7

Учень:

·        вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях;

·        може пояснити основні процеси, що відбуваються під час роботи інформаційної системи, та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверджень;

·        вміє виконувати навчальні завдання передбачені програмою

8

Учень вміє:

·        аналізувати навчальний матеріал, в цілому самостійно застосовувати його на практиці;

·        контролювати власну діяльність;

·        самостійно виправляти вказані вчителем помилки;

·        самостійно визначати спосіб розв’язування навчальної задачі;

·        використовувати довідкові системи програмних засобів

9

Учень:

·        вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці;

·        вміє систематизувати і узагальнювати отримані відомості;

·        самостійно знаходить і виправляє допущені помилки;

·        може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального завдання;

·        використовує електронні засоби для пошуку потрібної інформації

IV. Високий

 

10

Знання, вміння і навички учня відповідають вимогам державної програми у повному обсязі.

Учень:

·        володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні етапи власної навчальної діяльності, аналізує нові факти, явища;

·        вміє самостійно знаходити додаткові відомості та використовує їх для реалізації поставлених перед ним навчальних завдань, судження його логічні і достатньо обґрунтовані;

·        має сформовані навички керування інформаційними системами

11

Учень:

·        володіє узагальненими знаннями з предмета;

·        вміє планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати результати власної практичної роботи;

·        вміє самостійно знаходити джерела різноманітних відомостей і використовувати їх відповідно до мети і завдань власної пізнавальної діяльності;

·        використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях;

·        вміє виконувати завдання, не передбачені навчальною програмою;

·        має стійкі навички керування інформаційними системами

12

Учень:

·        має стійкі системні знання та творчо їх використовує у процесі продуктивної діяльності;

·        вільно опановує та використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань та розв’язування задач;

·        має стійкі навички керування інформаційними системами в нестандартних ситуаціях